Nieuwsbrieven

Hieronder vindt u de meest recentste  nieuwsbrief. Mocht u naar aanleidingen van deze nieuwsbrieven nog vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.

Jongveenieuwsbrief april 2016

Geachte Veehouders,

Na een wat koude start, lijkt het voorjaar nu dan toch echt te zijn begonnen. De mest ligt weer op het land, de eerste lammeren staan in de wei en ook een fikse discussie over kalf bij de koe hoort er dit jaar bij. Met deze nieuwsbrief willen we graag een aantal dingen met betrekking tot de jongvee-opfok onder uw aandacht brengen.

Jongveeworkshop
In december zijn we met 12 fanatieke bedrijven van start gegaan met een jongveeworkshop in samenwerking met MSD Animal Health. Gedurende een periode van 6 maanden wordt van de deelnemende bedrijven de jongvee-opfok tot spenen eens extra onder de loep genomen. Hierbij worden op alle bedrijven de kalveren gewogen bij geboorte, op 2-3 weken leeftijd en bij spenen. Daarnaast wordt de biestkwaliteit gemeten, de dierziekte incidentie bijgehouden en de kalveren gescoord op onder andere voedingstoestand, haarkleed en gedrag. Als doel voor deze periode hebben we gesteld: “een plezierige kalveropfok met < 10% kalversterfte en een minimale groei van 800-1000 gram per dag tot spenen”
Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat een goede groei tot spenen, zich terug betaalt in extra liters in de eerste 3 lactaties. Kortom, elke geïnvesteerde euro in deze periode is een daalder waard!
Eind maart hebben we de eerste gegevens geanalyseerd en hieruit blijkt dat een groei van 1000 gram per dag tot spenen zeker haalbaar is. Een deel van de veehouders heeft deze eerste periode een groei gerealiseerd van 800-1000 gram/dier/dag. Echter, de spreiding tussen zowel individuele kalveren als tussen de bedrijven, is redelijk groot. Door het wegen van de kalveren krijgen we een goed inzicht waar de eventuele kritische periodes tijdens de opfok per bedrijf liggen. Opvallend is dat de bedrijven met de hoogst gerealiseerde groei koemelk voeren of kunstmelk op basis van magere melkpoeder. Kalveren na de 1-ling hokjes in kleine groepen huisvesten en deze niet meer mengen tot aan het spenen heeft tevens een positieve invloed op de dagelijkse groei. In juni wordt de derde cursusmiddag georganiseerd en hopen we onder andere een verbetering te zien in de gemiddelde/groei/dier/dag door bedrijfsspecifieke adviezen op de bedrijven door te voeren.

Bij voldoende animo wordt er in het najaar een tweede kalvercursus opgezet.

Bedrijfsbegeleiding en kalveren onthoornen
Zoals in een eerdere nieuwsbrief is aangegeven, is het wettelijk toegestaan kalveren te onthoornen op een leeftijd van 14 tot 56 dagen. Is het kalf ouder, dan mogen na 6 maanden de hoorns gezaagd worden. De nVWA controleert zowel de veehouder als de dierenarts steekproefsgewijs op en de eerste boetes zijn hiervoor al uitgedeeld. Dit betekent dat er ongeveer iedere 6 weken kalveren onthoornd dienen te worden op uw bedrijf.

Daarnaast is er vanuit de UDD-wet de verplichting gekomen, dat de veehouder ieder kwartaal met de 1-op-1 relatie dierenarts de dierdagdosering en het medicijngebruik bespreekt. Dit dient schriftelijk vastgelegd te worden.

Vanwege deze aangescherpte verplichtingen willen wij u nogmaals attenderen op ons kortingssysteem voor veehouders die minimaal eens in de 6 weken bedrijfsbegeleiding hebben. Mocht u kiezen voor 6 wekelijkse bedrijfsbegeleiding, dan krijgt u 10% korting op het uurtarief op alle werkzaamheden die wij doen tijdens deze bedrijfsbegeleiding. Tijdens dit bezoek kunnen wij dan naast het verdoven en onthoornen van de kalveren en het bespreken van de dierdagdosering, de drachtigheids- en tochtigheidscontrole voor u verzorgen. Daarnaast bespreken we graag met u de melkproductieregistratie. Mocht u hierover meer informatie willen, neem dan gerust contact op.

Longworm
Vorig jaar hebben wij veel longworm klachten gehad in de praktijk. Hoestende kalveren en groeiachterstand waren het gevolg. Gaan uw kalveren dit jaar ook weer naar buiten, dan bestaat de mogelijkheid om de dieren die voor het eerst naar buiten gaan te vaccineren. Zij dienen dan 6 en 2 weken voordat ze naar buiten gaan het longwormvaccin toegediend te krijgen. Wanneer de kalveren niet naar buiten gaan, is het verstandig uw pinken/vaarzen die het eerst naar buiten gaan te behandelen, om productiedaling te voorkomen.

Mineralen
M
ineralenverstrekking bij het jongvee blijft een belangrijk onderdeel voor een optimale ontwikkeling. Een goede optie hiervoor kan zijn om u jongvee eens in het half jaar 1 `a 2 mineralenboli toe te dienen, afhankelijk van het gewicht. Gaat uw jongvee eind april naar buiten, dan is de mineralenvoorziening gedekt tot eind oktober! Wij kunnen u deze boli aanbieden voor € 4,25 per bolus bij een afname van minimaal 100 stuks.

BVD en IBR
Er is per 1 april een subsidie beschikbaar gekomen waardoor u tegen een gereduceerd tarief BVD vrij gecertificeerd kunt worden. De GD geeft een korting van € 110,- op BVD tankmelk onderzoek dat nu dan nog slechts €27,50 kost. Tevens geldt een tegemoetkoming van € 200,- in de kosten voor de individuele monsters.
Mocht uw bedrijf nog niet BVD vrij gecertificeerd zijn, dan is nu het moment! Deze stimuleringsactie loopt tot het eind van 2016 en geldt ook voor de IBR vrij certificering!

Kalverdiarree
Kalverdiarree blijkt op veel bedrijven toch nog een probleem, dat een optimale opfok in de war stuurt. Kalveren die diarree hebben gehad, hebben naast een groeidip, een veel hogere kans om bijvoorbeeld longontsteking te krijgen. Door te weten of er een bacterie, een virus of een parasiet speelt, kan kalverdiarree gericht worden aangepakt. Daarom krijgt u in de maand april 25% korting op het mestonderzoek bij kalverdiarree!

Behandeling kalverdiarree

  • Zorg voor voldoende vochtverstrekking met elektrolyten (minimaal 6L per dag). Een kalf met diarree heeft een veel hogere behoefte aan vocht aangezien veel water verloren gaat met de diarree.
  • Een kalf mag 1 dag van de melk af (alleen elektrolieten). De 2e dag dienen melk en elektrolyten afgewisseld te worden. Vanaf de 3e dag adviseren wij om in ieder geval de normale hoeveelheid melk te verstrekken, eventueel aangevuld met elektrolyten. Een kalf heeft het vet uit de melk nodig om voldoende energie te verbranden; er gaan meer kalveren dood aan ondervoeding dan aan de diarree zelf!
  • Geef een kalf met diarree verschijnselen 2 ml novem, zodat ze beter blijft drinken.
  • Wanneer coli als verwekker is aangetoond, behandel een kalf dan met dofatrim 1 a 2x daags in de spier of behandel met Norodine boli.
  • Wanneer cryptosporidiose is aangetoond, gebruik dan halocur preventief. Een individueel kalf kan behandeld worden met parofor wanneer crypto is aangetoond. Daarnaast kan Kenocox gebruikt worden om de hokken te desinfecteren en de infectiedruk te verlagen.

Voorjaarsactie
Bestel nu een emmer Benfital samen met een fles Novem en krijg 10% korting + een gratis novemspuit, hiermee kunt u een ziek kalf eenvoudig een pijnstiller en koortstremmer toe dienen!

 

benfitalnovemspuit

Download hier de eerdere nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief DAP It griene hert februari 2016

Nieuwsbrief DAP it griene Hert April 2015

Nieuwsbrief DAP It Griene Hert Mei 2014

F a c e b o o k